คลังข้อสอบม.6


PreTcas Test

เชิญนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมาทดลองทำข้อสอบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ TCAS ทางผ่าน Google Form ตามช่องทางนี้ด้วยครับ

9 วิชาสามัญ
(สังคม)

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

9 วิชาสามัญ
(ภาษาอังกฤษ)
ชุดที่ 1 ปี60
ชุดที่ 2 ปี 61
ชุดที่ 3 ปี 62


9 วิชาสามัญ
(ภาษาไทย)
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

9 วิชาสามัญ
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

9 วิชาสามัญ
(คณิตศาสตร์ 1)
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

9 วิชาสามัญ
(คณิตศาสตร์ 2)

9 วิชาสามัญ
(ฟิสิกส์)
ชุดที่ 1
ชุดที่ 29 วิชาสามัญ
(ชีววิทยา)
ชุดที่ 1 ปี 60


9 วิชาสามัญ
(เคมี)
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2


ข้อสอบ PAT 1 (คณิตศาสตร์)